ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία, η οποία οδηγεί τον καθένα ξεχωριστά στην επαγγελματική και πνευματική του ολοκλήρωση. Η ρευστότητα της εποχής έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα αμφισβήτησης, αβεβαιότητας γεγονός που προκαλεί σύγχυση για τα επαγγελματικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Πλέον ο Σχεδιασμός Ζωής αποκτά καίρια σημασία και έτσι καλούμαστε να είμαστε πρωταγωνιστές της δικής μας πορείας και όχι θεατές σε μια άλλη.

Οι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής:

– Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
– Σχεδιασμός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
– Προγραμματισμός και Οργάνωση σχολικής σταδιοδρομίας
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
– Επιλογή κατάλληλων μαθημάτων
– Ομάδες Προσανατολισμού
– Ψυχομετρικά Εργαλεία
– Αιτήσεις Παγκύπριων Εξετάσεων ( ΑΕΙ Κύπρου – Ελλάδας )
– Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
– Σύνταξη Βιογραφικού
– Συνεχής ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σχολικής πορείας των μαθητών