Η επιστήμη της πληροφορικής

Είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο κόσμο η Πληροφορική αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους πόρους των αναπτυγμένων κοινωνιών. Οι μάχες  στο πεδίο της Πληροφορικής επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Η έκβαση του εκσυγχρονισμού μιας κοινωνίας κρίνεται πλέον στο πεδίο της δυναμικής διασύνδεσής της με το γεωοικονομικό της περίγυρο μέσω συγκοινωνιακών, ενεργειακών και προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Αλήθεια, τι είναι Πληροφορική, ποιο είναι το αντικείμενό της; Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου θα δεχτούμε ότι το αντικείμενο της Πληροφορικής είναι η μελέτη και εφαρμογή της αυτόματης επεξεργασίας συμβόλων με σκοπό την ανάπτυξη συσκευών και συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν ατομικά και συλλογικά υποκείμενα στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον

Με άλλα λόγια, η Πληροφορική εμφανίζεται σε κάθε δραστηριότητα που επιδέχεται αυτοματοποίηση στην επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων, οικονομικών μονάδων, πολιτικών θεσμών. Βοηθά να ξεπεραστούν περιορισμοί όπως η απόσταση και η περιορισμένη χωρητικότητα της ανθρώπινης μνήμης.

Ικανοποιεί την ανάγκη για ακριβείς και ταχύτατους υπολογισμούς. Διευκολύνει την επικοινωνία με το φυσικό κόσμο (π.χ. επεξεργασία στοιχείων για καιρικές προγνώσεις, καταγραφή μετρήσεων, διαχείριση φυσικών πόρων). Τέλος διευκολύνει την επικοινωνία με το τεχνητό περιβάλλον (π.χ. συστήματα απλοποίησης της χρήσης του αυτοκινήτου, αυτόματος έλεγχος διεργασιών στη βιομηχανία, διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς με την ψηφιοποίηση γραπτών και άλλων έργων, έλεγχος της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Πληροφορικής που τη διακρίνει από άλλες οικονομικές δραστηριότητες είναι ότι βασίζεται στην υψηλή ποιότητα διανοητικής εργασίας και όχι στην εντατική εκμετάλλευση της ανθρώπινης μυϊκής δύναμης. Επομένως σημασία δεν έχει πλέον το πλήθος των “εργατικών χεριών” αλλά η υψηλή ποιότητα των γνώσεων και η ικανότητα δημιουργικής σύνθεσης.

Επιπλέον στις επιχειρήσεις Πληροφορικής η οικονομική σημασία του παγίου κεφαλαίου (μηχανήματα) είναι μικρή σε σχέση με την αξία του επιστημονικού δυναμικού. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα προϊόντα της Πληροφορικής θεωρούνται από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ως “έργα λόγου” και πράγματι είναι έκφραση της ανθρώπινης ιδιότητας του σκέπτεσθαι. Χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να διακρίνει ο μυημένος ακόμη και στοιχεία αισθητικής σε αυτά όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος ή στο κείμενο ενός προγράμματος.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η πληροφορική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου και ο καθένας από εμάς πρέπει να επενδύσει στον εαυτό του για να συμβαδίζει με τη ραγδαία ανάπτυξη της.

Λευτέρης Γ. Ζαχαρία
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ομάδα Υποστήριξης Υπηρεσιών Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn