ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών
Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn