ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η ιδιαιτερότητα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας έγκειται κυρίως στη φύση της και τον τρόπο εκμάθησης της. Τα παιδιά έχουν την πεποίθηση πως τα Αρχαία Ελληνικά δύσκολα μαθαίνονται και δύσκολα μπαίνουν σε πράξη. Μέσα από το μάθημα τα αρχαία ελληνικά αποκτούν μια πρακτική μέθοδο κατανόησης με άμεσο αποτέλεσμα τα παιδιά να τα κατανοούν, να τα εφαρμόζουν και εν τέλει να τα θεωρούν μια πρόκληση.

Ο κόσμος του Ομήρου, του Ευριπίδη, του Ξενοφώντα και του Σοφοκλή αποτελούν μια παρακαταθήκη στα παιδιά για να γνωρίσουν τον τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων μα και τον πολιτισμό τους. Οι ιστορίες αυτές μας ταξιδεύουν και έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από το μάθημα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη μαγεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Επίπεδα:

– Α’ Γυμνασίου ( Αρχαία Αρχαιογνωσία )
– Β’ Γυμνασίου ( Αρχαία Αρχαιογνωσία )
– Γ΄ Γυμνασίου  ( Αρχαία Αρχαιογνωσία )
– Α’ Λυκείου Κ.Κ
– Α’ Λυκείου Ενισχυμένα
– Β’ Λυκείου Κ.Κ
– Β’ Λυκείου Ενισχυμένα
– Γ’ Λυκείου Ενισχυμένα ( Παγκύπριες )