ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Βιολογία είναι το μάθημα που μελετά τη ζωή και συμπεριφορά των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Αναζητά ολιστική και ρεαλιστική ερμηνεία των παρατηρούμενων βιολογικών φαινομένων.Το μάθημα της Βιολογίας έχει σκοπό να μυήσει τα παιδιά σε όλο το φάσμα του βιολογικού κόσμου μα και να διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Επίπεδα:

– Α Λυκείου
– Β Λυκείου Κατεύθυνση
– Γ Λυκείου Κατεύθυνση