ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
“Αν δεν ξέρεις ιστορία, είναι σαν να γεννήθηκες χθες”

Η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης αποτελεί τον κύριο σκοπό του μαθήματος. Η διδασκαλία της Ιστορίας επιτυγχάνεται μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, ιστορικά παιχνίδια και  υλικό προσαρμοσμένο σε όλους τους τύπους των μαθητών.

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αντιληφθούν τα γεγονότα και να αγαπήσουν την Ιστορία.Η επιδίωξη είναι απλή, να ξεπεραστεί η στείρα αποστήθιση και να αντιληφθούν τα γεγονότα όπως έγιναν και πώς επηρέασαν την ιστορική πορεία.

Επίπεδα:

– Α’ Γυμνασίου
– Β’ Γυμνασίου
– Γ’ Γυμνασίου
– Α’ Λυκείου Κ.Κ
– Α’ Λυκείου Ενισχυμένη
– Β΄ Λυκείου Κ.Κ
– Β’ Λυκείου Ενισχυμένη
– Γ’ Λυκείου Κ.Κ
– Γ’ Λυκείου Ενισχυμένη ( Παγκύπριες )