ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τα Λατινικά διδάσκονται με σκοπό και στόχο ο μαθητής να κατανοήσει τη φύση της ξένης αυτής γλώσσας και συγχρόνως να την αγαπήσει μαθαίνοντας την ιδιαιτερότητα της. Το διδακτικό υλικό στηρίζεται σε συγκεκριμένη φιλοσοφία που αποσκοπεί να δώσει στα παιδιά τα εφόδια της επιτυχίας.

Επίπεδα:

– Β’ Λυκείου Ενισχυμένα
– Γ’ Λυκείου Ενισχυμένα ( Παγκύπριες )