ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα Μαθηματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο οποίο στηρίζονται τόσο οι θετικές επιστήμες αλλά και πολλοί κλάδοι σπουδών. Οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές των Μαθηματικών έχουν εξαιρετική χρησιμότητα για το ίδιο το άτομο και κατ’ επέκταση για την κοινωνία, καθώς μέσω αυτών τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, διανοητικά γνωρίσματα όπως ακρίβεια, σαφήνεια, πειθαρχεία και περαιτέρω δεξιότητες επεξεργασίας και απόδειξης δεδομένων με πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Επιλύοντας προβλήματα, οι μαθητές εργάζονται πάνω σε μοντέλα, τα οποία αντικατοπτρίζουν πραγματικές προβληματικές καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Επίπεδα:

– Α’ Γυμνασίου
– Β’ Γυμνασίου
– Γ’ Γυμνασίου
– ’ Λυκείου Κ.Κ
– Α’ Λυκείου Ενισχυμένα
– Β’ Λυκείου Κ.Κ
– Β’ Λυκείου Ενισχυμένα
– Γ’ Λυκείου Κ.Κ
– Γ΄ Λυκείου ( Παγκύπριες )
– Μαθηματικά Κυβερνητικών Εξετάσεων
– Μαθηματικά για τις Εξετάσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
– Μαθηματικά για τις Εξετάσεις Εμπορικού Ναυτικού