ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα των Νέων Ελληνικών αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα από τα ιδιαίτερα μαθήματα στο σχολικό πρόγραμμα, αφού ο πλούτος και η δυναμική της έκφρασης δύσκολα κατακτιούνται. Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΑΝΝΑ ΜΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ πράττεται αλλιώς.

Διαδραστικές ασκήσεις, εξειδικευμένη διδασκαλία, υλικό προσαρμοσμένο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια συνθέτουν την ποιότητα του μαθήματος. Στόχος η καλλιέργεια της έκφρασης, η κατανόηση βαθύτερων νοημάτων τόσο σε γλωσσικά κείμενα όσο και σε λογοτεχνικά, η κατάκτηση του μηχανισμού της φιλαναγνωσίας, η επιχειρηματολογία και βέβαια ο εμπλουτισμός λεξιλογίου
 
Επίπεδα:
 
– Α’ Γυμνασίου
– Β’ Γυμνασίου
– Γ’ Γυμνασίου
– Α’ Λυκείου
– Β’ Λυκείου
– Γ’ Λυκείου (Παγκύπριες)
– Εξετάσεις Ελλήνων Ομογενών
– Πιστοποίηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
– A Level Νέων Ελληνικών
– Νέα Ελληνικά για τις Εξετάσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
– Νέα Ελληνικά για τις Εξετάσεις Εμπορικού Ναυτικού