ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ
Το μάθημα της Φυσικής επιδιώκει την εξοικείωση των παιδιών με τους νόμους της φύσης και επιπλέον, την ενθάρρυνση τους σε μια πορεία αναζήτησης σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος, την κατανόηση της χρησιμότητας να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς και την αξία να διατυπώνουν αιτιολογημένες απόψεις.

Επιπλέον, η διδασκαλία της Φυσικής θα αναπτύξει στους μαθητές και μαθήτριες διάφορες ικανότητες και δεξιότητες για συμμετοχή σε μια κοινωνία ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων.

Επίπεδα:

– Α Λυκείου Κατεύθυνσης
– Β Λυκείου Κατεύθυνσης
– Γ Λυκείου Κατεύθυνσης