Οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί ένα από τους απώτερους στόχους της κυβέρνησης κάθε χώρας. Αυτό επιτυγχάνετε συνήθως με την μεγιστοποίηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της κάθε χώρας.

Υπάρχει όμως μια χώρα η οποία δεν στοχεύει μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά στην διατήρηση χαμηλού επιπέδου άνθρακα, στην κοινωνική ανάπτυξη και στην διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ίδια σημαντικότητα.

Αυτή η προσέγγιση ονομάστηκε Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία(ΑΕΕ). Η χώρα αυτή είναι το Μπουτάν, μια μικρή χώρα στα Ιμαλάια ανάμεσα στην Κίνα και στην Ινδία με 700,000 πληθυσμό. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το σύνταγμα της χώρας απαιτεί τουλάχιστον το 60% της γης να καλύπτεται από δάσος. Είναι η μόνη χώρα με αρνητικά επίπεδα άνθρακα (carbon negative) αφού τα δάση απορροφούν τριπλάσια ποσότητα από την παραγόμενη. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το ταμείο «Γη για την ζωή» για την ενίσχυση των χωρών με χαμηλό ΑΕΕ.

Μαρία Παπαχριστοδούλου
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn