Πολιτική Οικονομία εν δράση

Το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας είναι υποχρεωτικό μάθημα τόσο για τα παιδιά της 3 και 4 Ομάδας Προσανατολισμού, αλλά και επιλεγόμενο μάθημα για τα παιδιά των Ξένων Γλωσσών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα με πολλές προοπτικές στην αναζήτηση επαγγελματικής στέγης.

 Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και σε οικονομικά θέματα της καθημερινής ζωής όπως:
  • Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς: πως η τιμή επηρεάζει την ζητούμενη ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών όσο την προσφερόμενη ποσότητα των αγαθών από πλευράς παραγωγού (επιχειρηματία)
  • Παραγωγή και Κόστος: Πως η πρόσληψη των εργατών επηρεάζει την παραγωγή βραχυχρόνια και μακροχρόνια και πως η μεταβολή της παραγωγής επηρεάζει το κόστος μιας επιχείρησης.
  • Μορφές Αγοράς: Ανταγωνισμός επιχειρήσεων, Μονοπώλιο, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ατελής Ανταγωνισμός
  • Εθνικό Εισόδημα – Βιοτικό Επίπεδο: Μέτρηση Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
  • Ανεργία, αποπληθωρισμός
  • Οικονομικές Διακυμάνσεις: Ανεργία (λόγοι, μέτρηση και τρόποι αντιμετώπισης, οικονομικός κύκλος – άνθηση, ύφεση, κρίση, ανάκαμψη
  • Δημόσια Οικονομικά: Ρόλος και στόχος του κράτους, φορολογία, δημόσιος δανεισμός και κρατικός προϋπολογισμός
  • Διεθνείς Συναλλαγές – Διεθνές Εμπόριο: Συνάλλαγμα, Ισοζύγιο Πληρωμών και τα επιμέρους ισοζύγια

Μαρία Παπαχριστοδούλου
Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn