Τι είναι η Λογιστική;

Με τι καταπιάνεται το μάθημα της Λογιστικής ; 📉✍


Πολλά παιδιά βρίσκονται στο δίλημμα κατά πόσο πρέπει να επιλέξουν την 3 Ομάδα Προσανατολισμού ή να πάρουν το μάθημα της Λογιστικής ως επιλεγόμενο στη Β’ Λυκείου. Εκείνο σίγουρα που τους θέτει σε προβληματισμό είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα το περιεχόμενο του μαθήματος αλλά και τις προοπτικές που έχει στο χώρο της εργασίας.

Επομένως ✏📚📉
Λογιστική ονομάζουμε την επιστήμη που εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα μιας επιχειρήσης.

Είναι θα λέγαμε η γλώσσα των επιχειρήσεων.
Οι μαθήτριες/τες θα μάθουν να καταγράφουν και να παρουσιάζουν τις συναλλαγές/δραστηριότητες μιας επιχείρησης με βάση τους κανόνες της Λογιστικής επιστήμης.

Θα καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις για υπολογισμό κέρδους ή ζημιάς και την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Η Λογιστική είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο εντάσσεται σε μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων αφήνοντας έτσι πολλά περιθώρια εργοδότησης.

Χριστόφορος Παπαμηνάς
Καθηγητής Λογιστικής
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn